04. 10. 2005 - Ingenting är som i Sverige - utom i Sverige

Svenskarna säljer vapnen, engelsmännen startar krigen, fransmännen provspränger atomvapen – och du litar fortfarande på nationella arméer! Middagsgästerna stönar och skakar irriterat på huvudet. Jag har tydligen tryckt på fel knapp.

  Det är valkaos i Tyskland. Och vi sitter böjda över lilldatorn och Wahlomaten. Efter en god måltid gör vi det.

  I Wahlomaten har de fem största tyska partierna skrivit ner 30 påståenden och när jag blippat ner mina 30 svar - Stimme zu eller Stimme nicht zu - så får jag veta vilket parti jag ska rösta på. Till varje påstående kan jag även få länkar och utvikningar, men poängen är att det är en gemensam ansträngning från politikernas sida att skilja ut sig från varandra och att tydligt visa vad som är agnar och vete på den poliska agendan. Med andra ord: ordning och reda. Så här ser vi ut och vi gömmer oss inte bakom lagomridåerna – vård, skola och omsorg.

  Hör här: Man ska få köra hur fort man vill på Autobahn. Pantsystemet för flaskor ska avskaffas. Rådgivning i samband med abort ska vara obligatorisk. Momsen ska sänkas. Utbildningsfrågor ska inte längre ligga på förbundsnivå. Alla sexåringar ska göra ett språktest före skolstarten. Blipp, blipp, blupp.

  Och så nu: Europa ska ha ett gemensamt försvar.

  Jag blir lite ställd av mina kamraters råa blick på Bullerbyn- in vino veritas - jag trodde att Sverige hade fördelaktigare rykte. Hon dansade en sommar trots allt.

  Det blir jobbigt att höra hur svenskarna bara står och ser på och dessutom tjänar pengar på krigen. Men jag är stoisk. Och klickar vidare. Sedan rangordnar jag mina svar för att påpeka för Wahlomaten att det för mig är angelägnare att göra något åt skattesystemet än pantflaskorna, på så vis får jag ett hedervärt analyssvar.

  Det är ingen lätt match, men för en utlandssvensk är den nödvändig, så att man inte begår misstaget och tar med sin gamla svenska syn på vad som är rött och svart, grönt och gult, till andra länder. För då går man vilse. Ingenting är som i Sverige. Förutom i Sverige.

  I Tyskland är fler dagisplatser – svart (läs blått), ett starkare EU grönt, och vårdnadsbidrag rött. För högerpolitikern Merkel är Turkiets medlemskap i EU uteslutet. Hon blir också av ledande socialdemokrater allvarligt kritiserad för att inte förstå sig på kvinnors (läs hemmafruars) situation, eftersom hon inga barn har och dessutom är uppvuxen i DDR där det inga hemmafruar fanns. Sånt kallas oerfaren i Tyskland. Till exempel.

  Merkel och Schröder står varandra dock politiskt närmare än vad Schröder står diktaturvänstern, därför är en röd-svart koalition inte alls utesluten. Något som vi i Sverige bara drar till med i undantagstillstånd - när vi står och ser på.

  Så ta fram ditt gamla lexikon och gå in på www.wahlomat.de. Du kommer inte känna igen färgen på knappen som du brukar ha på jackan.