Lotta Lundbergs
biografi

Lotta Lundberg föddes i Uppsala 1961. Efter fem år som högstadielärare i Stockholm debuterade hon med romanen Låta sig hända (1998). En roman om en lärarinna som förälskar sig i sin elev – en bok som väckte stor uppmärksamhet och blev given kurslitteratur på lärarutbildningen.

Den följdes av romanen Färdas på en blick (2001) en roman från Wien om åtrå, otro och kvinnlig sexualitet.

2003 kom nästa roman, Allt jag vill ha som utspelar sig på Irland och är en tragikomisk skildring om vad vi behöver fäder till.

2004 flyttade hon till Berlin för att göra research till nästa bok: Skynda, kom och se. En roman som skildrar ett cirkussällskap på Gröna Lund och diskuterar svenskt och tyskt trettiotal. Den blev hennes genombrott, hyllades och översattes till flera språk. För den fick hon Albert Bonnier stipendiet.

Lotta Lundberg valde att stanna i Berlin. Där varvar hon sitt författarskap med journalistiska och redaktionella uppdrag och deltar i svensk kulturdebatt med kritik och krönikor.

2007 var hon redaktör för novellsamlingen Tyskland berättar – den mindre halvan av världen och har bl a skrivit efterordet till nyöversättningen av Christoffer Isherwoods roman Farväl till Berlin

2011 kom essäsamlingen Visklek, en smygfilosofisk betraktelse kring vikten av skrivande och läsning. Andra sidan av tabu är det heliga.

Efter att ha tillbringat två månader i Söderhavet skrev hon romanen Ön (2012). En fiktiv berättelse om tragedin på Pitcairn, bountymyteristernas ö, som skakades av övergrepp i mitten av nittiotalet. Vems är paradiset? Vem kan lämna sin föreställning om det? När är sexualitet ett övergrepp?

Ön nominerades till Sveriges Radios romanpris.

2014 kom romanen Timme Noll. Där väver hon samman tre starka kvinnoporträtt under 1900 talet. Hedwig som står i sin skuld, Ingrid som står i sitt tvivel och Isa – i sin stora vrede. Den översattes till tyska, tjeckiska, makedonska och norska. Timme Noll vann Sveriges Radios Romanpris och Lundberg tilldelades De Nios julpris.

Året därpå hade Lundberg övertygat i sin litterära verksamhet, både med hänsyn till litterär kvalitet och verks omfattning och tilldelades Sveriges Författarfonds Särskilda Författarpenning.

Hösten 2014 gav Libris ut novellsamlingen Och Gud skapade människan.Där medverkar 12 svenska författare med varsin novell inspirerad av en berättelse ur Bibeln. Lotta Lundberg skrev novellen om Adam.

2019 kom hennes senaste roman Den första kvinnan. En stark berättelse om vår politiskt explosiva tid. Här diskuterar Lundberg frågan: Vad skiljer en nationalhjälte som väcker sitt land med riskabel kritik från en landsförrädare? Ett inträngande kvinnoporträtt om att gå över gränsen.

2020 tilldelades hon Ida Bäckmans stipendium av Svenska Akademien, till Gustaf Frödings och Selma Lagerlöfs minne. Stipendiet syftar till ”att främja framstående svensk litteratur och publicistik, som skrivits i en klart idealistisk anda”.

Lotta Lundberg har en fil kand. i statskunskap och tyska, en lärarexamen och examinerades som psykodramatiker år 2000. Hon har läst tyska i Wien och växelvis i långa perioder bott på Irland. Hon arbetade som guide för svenska och amerikanska turister bakom järnridån och var ordförande i Uppsala Kvinnojour under tre år. Lundberg är medlem i Svenska PEN.

Övergripande teman i Lundbergs författarskap är frågor om identitet och värdighet, normalitet och tabu. Hon väljer att gestalta etiska konflikter utan enkla lösningar.

Rulla till toppen