DEN FÖRSTA KVINNAN

Sara Lander är utvald.

Försvarets tolkutbildning har äntligen öppnats för kvinnor och Sara är en av två, i en klass full av manliga meniga. Kalla kriget är över, men de unga löftena sitter fortfarande under vindskydd i skogen och böjer ryska verb. Landet i öster är alltjämt en opålitlig granne.

Två decennier senare är Sara korrespondent i Berlin, kontroversiell men alltid läsvärd. Putin bedriver imperiets expansiva politik, Krim är under ryskt styre, trollfabri­kerna pumpar ut desinformation och kampen om san­ningen finns överallt där nyheter förmedlas.

Sara skriver allt spetsigare om Sverige, på ett sätt som väcker ryssarnas intresse. I den nya tiden är allt i föränd­ring och lojaliteter kan skifta över en natt. Så kommer ögonblicket då uppvaktningen blir konkret. Skulle hon vilja rapportera för den regimtrogna kanalen som går emot västerlandets konsensus om vem som är ond och vem som är god?

I Sara Lander har Lotta Lundberg skapat ett inträng­ande porträtt av en kvinna som avskydde förenklingar, men också drogs till äran och berömmelsen. För att förstå historiens gång, och sin egen roll i den, krävs självrannsa­kan och mod. Men hur tar man ansvar för det man gjort?

Mer information på Natur & Kulturs hemsida.

LOTTA LUNDBERG VANN
SVERIGES RADIOS ROMANPRIS 2015

Juryns motivering:

”För att hon med obetvinglig briljans i språk och form skildrat sökandet efter inre kall, yttre spelregler och gränslös kärlek. Årets romanpristagare har blottat den djupa klyftan mellan vem man är och vem man skulle vilja vara. Cirkeln är sluten, hon är i mål.”

LOTTA LUNDBERGS ROMANER I NYA DIGITALA UTGÅVOR


Nina Eidem, du är Lottas förläggare, hur skulle du beskriva hennes författarskap?

-Hon är en modig författare som följer en tanke hela vägen, tills det blir jobbigt, tills det bränns. I “Timme noll” hanterade hon frågan om den enskildas ansvar, om konstnärens ansvar, på ett sätt som ställde lika många nya frågor som det erbjöd svar. I “Ön” ställde hon sin huvudperson Olivia inför svåra avväganden om sexualitet och maktordningar; mellan kvinnor och män och i kolonialismens spår… Lotta Lundberg går till det som är svårt och sammansatt, hennes romaner engagerar.

I “Skynda, kom och se” är det trettiotal i Tyskland, här handlar det om en grupp kortväxta som uppträder på tivolin och försöker bibehålla sin syn på sig själva som människor i ett samhälle som märkt dem som icke-människor. Med anledning av att boken nu getts ut i tysk översättning gör vi för första gången en digital utgåva av denna angelägna roman om trettiotalets stämningar och rasbiologiska idéer.

Nu finns de fyra romanerna “Skynda, kom och se”, “Låta sig hända”, “Färdas på en blick” och “Allt jag vill ha” tillgängliga som e-böcker, alla fint formgivna av Sara R. Acedo.

Passa på att läsa ikapp eller läsa om i väntan på Lotta Lundbergs nästa roman!

LOTTA LUNDBERG

Lotta Lundberg bor och arbetar i Berlin sedan 2004. Hon varvar sitt författarskap med journalistiska och redaktionella uppdrag samt leder kurser i litterär gestaltning.

Lundberg är översatt till tyska, tjeckiska, makedonska, holländska, norska, finska och danska. Hennes författarskap behandlar existentiella teman med fokus på frågor om värdighet, identitet, gränser och sexualitet.